Οικολογική πισίνα

από Μαρ 10, 2022

Οικολογική Πισίνα

Μία Οικολογική πισίνα της  ΩΡΙΩΝ  με βάση το σύστημα βιολογικών φίλτρων, αποτελείται από 2 βασικά τμήματα :

  • Τη κολυμβητική περιοχή  της πισίνας, με κλιμακούμενο βάθος όπως στις  παραδοσιακές πισίνες, (όπου επιδιώκουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό όγκο νερού).
  • Τη περιοχή συγκέντρωσης των επιφανειακών ρύπων, όπου γίνεται και η τοποθέτηση των βιολογικών φίλτρων. Εδώ και ανάλογα με το σύστημα κυκλοφορίας του νερού που έχουμε επιλέξει, θα δημιουργήσουμε είτε ένα χώρο επιφανειακού απορροφητήρα, είτε ένα χώρο καταρράκτη.

Σημείωση: Τα δύο διαφορετικά συστήματα κυκλοφορίας μιας οργανικής πισίνας εμφανίζονται στα παρακάτω λειτουργικά διαγράμματα.

Οικολογική πισίνα: Λειτουργικό διάγραμμα με επιφανειακό απορροφητήρα (skimmer)

 

 

Οικολογική Πισίνα: Λειτουργικό διάγραμμα με Καταρράκτη

Οικολογική πισίνα

Κολυμβητική περιοχή

Η κολυμβητική περιοχή είναι διαμορφωμένη με ρηχό και βαθύ τμήμα όπως στις παραδοσιακές πισίνες. Επειδή θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όγκο νερού, που βοηθά ως άμυνα στη περίπτωση αυξημένης εισόδου θρεπτικών ουσιών, είναι καλό να επιδιώξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος.

Καθώς τα αιωρούμενα υλικά που έρχονται από το περιβάλλον βυθίζονται και καταλήγουν στο δάπεδο της πισίνας, θα πρέπει τόσον το δάπεδο όσο και τα τοιχώματα να είναι διαμορφωμένα έτσι που να επιτρέπουν τη συχνή χρήση αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα.

Οικολογική πισίνα

Περιοχή Επιφανειακού Απορροφητήρα ή Καταρράκτη

Η περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα δημιουργείται με την διαμόρφωση ενός ξεχωριστού χώρου από την περιοχή κολύμβησης, όπου τοποθετείται ένα σύστημα επιπλέοντος ‘κλαπέ’ στο διαχωριστικό τοιχίο, ώστε να εξασφαλίζεται ροή νερού, με την βοήθεια των εγκατεστημένων αντλιών οι οποίες συνοδεύουν το σύστημα των βιολογικών φίλτρων.

Η επιλογή της θέσης για τον χώρο του επιφανειακού απορροφητήρα έχει να κάνει με την κατεύθυνση του επικρατούντος ανέμου, αλλά και με το μέγεθος της πισίνας. Υπάρχει δε περίπτωση ο χώρος του επιφανειακού απορροφητήρα, συνεπώς και ο χώρος τοποθέτησης του συστήματος των βιολογικών φίλτρων, να γίνει σε περιοχή έξω από τη δεξαμενή της πισίνας.

Εναλλακτική επιλογή είναι η δημιουργία ενός καναλιού υπερχείλισης και η εξασφάλιση της ροής του επιφανειακού νερού προς αυτό, μέσω ενός καταρράκτη.

Σε αυτή τη περίπτωση τα βιολογικά φίλτρα και η αντλία κυκλοφορίας, τοποθετούνται μέσα στο κανάλι υπερχείλισης.

Η ροή του νερού που εισέρχεται στη περιοχή αυτή, περνάει μέσω των ειδικών βότσαλων (συγκεκριμένων διαστάσεων), και στη συνέχεια, δια μέσου των βιολογικών φίλτρων, επιστρέφει στη περιοχή κολύμβησης, απέναντι από την περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα.

Τα βιολογικά φίλτρα (με διεθνή πατέντα) είναι εμποτισμένα με ειδικά ευεργετικά βακτήρια, και μαζί με τα ειδικά βότσαλα εξασφαλίζουν τον μηχανικό καθαρισμό του νερού (φίλτρανση), ενώ παράλληλα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ζωής για τα ευεργετικά βακτήρια τα οποία επιτυγχάνουν καθολική σχεδόν αφαίρεση των θρεπτικών ουσιών που περιέχει το νερό.

Οικολογική Πισίνα

Πως λειτουργεί 

Το νερό με τη βοήθεια του αέρα και της αναρρόφησης των αντλιών κυκλοφορίας, οδηγείται στο χώρο του επιφανειακού απορροφητήρα ή του καναλιού υπερχείλισης. Στην συνέχεια περνάει μέσα από τα ειδικά βότσαλα και τα βιολογικά φίλτρα και καθαρό πλέον οδηγείται στην περιοχή κολύμβησης για να κάνει ξανά την ίδια διαδρομή.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή, και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, κατά την περίοδο του χειμώνα, που μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα νερού που κυκλοφορεί, με τη διακοπή λειτουργίας κάποιας από τις αντλίες του συστήματος.

Οικολογική πισίνα. Αν και φαινομενικά η λειτουργία της δείχνει να έχει μεγάλο κόστος ενέργειας, στη πραγματικότητα οι αντλίες που χρησιμοποιούνται είναι εκπληκτικά μικρής ενεργειακής κατανάλωσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές αντλίες πισίνας, ώστε η λειτουργία τους κοστίζει λιγότερο μολονότι λειτουργούν επί 12 μήνες.

Οικολογική Πισίνα

Κατασκευή

Οικολογική πισίνα. Η κατασκευή της έχει πολλά κοινά με την κατασκευή μιας παραδοσιακής πισίνας, με την διαφορά την πρόσθετη δημιουργία του χώρου τοποθέτησης των βιολογικών φίλτρων, ο οποίος λειτουργεί και σαν χώρος συγκέντρωσης των επιφανειακών ρύπων, αλλά και σαν φίλτρο διήθησης και απολύμανσης του νερού.

Η κατασκευή της περιοχής κολύμβησης μπορεί να γίνει με όλους σχεδόν τους τρόπους που κατασκευάζεται μια παραδοσιακή πισίνα και μπορεί να επενδυθεί με όλους σχεδόν τους εναλλακτικούς τρόπους επένδυσης.

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη, σχετικά με την επένδυση, ότι η ανάπτυξη φυκιών είναι μια κατάσταση που δεν θα την αποφύγουμε σε κάποια περίοδο της λειτουργίας της οργανικής πισίνας, έτσι είναι καλό να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.

Εάν θέλετε ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους της οικολογικής πισίνας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε τις απορίες σας.