Τεχνική Λίμνη κολύμβησης

από Μαρ 10, 2022

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης

Μια Τεχνική Λίμνη Κολύμβησης της ΩΡΙΩΝ, αποτελείται από 3 βασικά τμήματα με βάσει το σύστημα βιολογικών φίλτρων, όπως φαίνεται στο κατωτέρω λειτουργικό διάγραμμα:

  • Την κολυμβητική περιοχή της λίμνης ενιαίου βάθους 3,0m (επιθυμητό).
  • Την περιοχή εισόδου και των αβαθών τμημάτων της.
  • Την περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα, όπου συγκεντρώνεται η επιφανειακή μόλυνση του νερού και στην οποία είναι τοποθετημένα, το σύστημα βιολογικών φίλτρων και οι αντλίες κυκλοφορίας του νερού.

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης. Τα διαφορετικά τμήματα της είναι ορατά στο παρακάτω λειτουργικό της διάγραμμα.

 

 

Τεχνική Λίμνη Κολύβησης

Η κολυμβητική περιοχή

Συνεισφέρει στη διατήρηση άριστης ποιότητας νερού καθώς ο μεγάλος όγκος της, αποτελεί άμυνα για την περίπτωση που η παρουσία θρεπτικών ουσιών στο νερό υπερβεί το επιτρεπτό όριο.
Επίσης, το ψυχρότερο νερό στο βαθύ της τμήμα, όπου εκεί έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για βιολογική διαδικασία, περιορίζει τις βλαβερές επιπτώσεις από την θέρμανση του νερού στο ρηχό, η οποία προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και σαν συνέπεια το θάνατο των θετικών βακτηρίων.
Τα αιωρούμενα υλικά που έρχονται από το περιβάλλον, κατακάθονται στο δάπεδο της περιοχής αυτής, και σε συνδυασμό με την ήπια κίνηση του επιφανειακού νερού δεν στροβιλίζονται στην επιφάνεια του. Με τον τρόπο αυτό το νερό παραμένει διαυγές και η φροντίδα περιορίζεται στον καθαρισμό του δαπέδου της με την βοήθεια της αυτόματης σκούπας.
Τέλος, λόγω του μεγάλου βάθους της περιοχής κολύμβησης, οι βουτιές και το παιχνίδι, είναι ακίνδυνα.

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης 

Το αβαθές τμήμα

Εξασφαλίζει τις εύκολη είσοδο στην λίμνη κολύμβησης και παράλληλα βοηθά στην θέρμανση του νερού της. Αυξάνει την περιοχή ανάπτυξης ευεργετικών βακτηρίων που βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού, καθώς μειώνουν τις θρεπτικές ουσίες διατηρώντας τες στα επιθυμητά επίπεδα.

Τεχνική Λίμνη Κολύμβησης

Περιοχή επιφανειακού απορροφητήρα

Δημιουργείται με την κατασκευή μιας μικρής δεξαμενής που επικοινωνεί μέσω ενός επιπλέοντος κλαπέτου με την κολυμβητική περιοχή και η οποία περιέχει τα βιολογικά φίλτρα, τις αντλίες κυκλοφορίας του νερού και τα ειδικά βότσαλα που καλύπτουν τα βιολογικά φίλτρα και τις αντλίες.
Γίνεται πάντοτε προσπάθεια ώστε η περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα να αντικρίζει τον επικρατούντα άνεμο. Ηεπιλογή αυτή, σε συνδυασμό με την λειτουργία του κλαπέτου εισόδου του νερού στη δεξαμενή, και της ροής  που δημιουργείται από την αναρρόφηση των αντλιών κυκλοφορίας του νερού, οδηγούν το επιφανειακό νερό (μαζί με τους ρύπους που περιέχει) στη περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα.
Η ροή του νερού που εισέρχεται στη περιοχή αυτή, περνάει από τα ειδικά βότσαλα, (συγκεκριμένων διαστάσεων), στη συνέχεια από τα βιολογικά φίλτρα, και τέλος επιστρέφει στη περιοχή κολύμβησης, απέναντι από την περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα.
Τα βιολογικά φίλτρα (με διεθνή πατέντα) είναι εμποτισμένα με ειδικά ευεργετικά βακτήρια, και μαζί με τα ειδικά βότσαλα εξασφαλίζουν τον μηχανικό καθαρισμό του νερού (φίλτρανση), ενώ παράλληλα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ζωής για τα ευεργετικά βακτήρια τα οποία επιτυγχάνουν καθολική σχεδόν αφαίρεση των θρεπτικών ουσιών που περιέχει το νερό.

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης

Πως λειτουργεί

Το νερό με τη βοήθεια του αέρα και της αναρρόφησης των αντλιών κυκλοφορίας του, οδηγείται στο χώρο του επιφανειακού απορροφητήρα. Στην συνέχεια περνάει μέσα από τα ειδικά βότσαλα και τα βιολογικά φίλτρα, ώστε καθαρό πλέον οδηγείται στην περιοχή κολύμβησης για να κάνει ξανά την ίδια διαδρομή.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις κατά την περίοδο του χειμώνα όπου μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα του νερού που κυκλοφορεί, διακόπτοντας την λειτουργία κάποιας από τις αντλίες του συστήματος.

Αν και φαινομενικά η λειτουργία της φυσικής πισίνας δείχνει σαν να έχει μεγάλο κόστος ενέργειας, στη πραγματικότητα οι αντλίες που χρησιμοποιούνται είναι εκπληκτικά μικρής ενεργειακής κατανάλωσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές αντλίες πισίνας, ώστε η λειτουργία τους κοστίζει λιγότερο μολονότι λειτουργούν επί 12 μήνες.

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης

Κατασκευή

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης. Στην επιλογή κατασκευής της  θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο σχεδιασμός της, και κατά συνέπεια η κατασκευή της, θα πρέπει να γίνει με προσομοίωση μιας φυσικής λίμνης. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να προέρχονται και να συνδυάζονται  άψογα με το περιβάλλον, ώστε να πετύχουμε την ιδανική εναρμόνιση της με την εικόνα του κήπου μας.
Αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, απαιτεί ειδικές γνώσεις και ειδικούς του χώρου.
Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε ένα ειδικό αρχιτέκτονα κήπου ( ο οποίος με την πρόθυμη συνεργασία μας ) θα σας συμβουλεύσει σωστά και θα προβλέψει εκείνες τις ειδικές λεπτομέρειες που θα κάνουν ένα έργο, λειτουργικό και αισθητικά τέλειο.

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης.Τα τρία τμήματα της, δηλαδή η κολυμβητική περιοχή, η περιοχή αβαθών και η περιοχή του επιφανειακού απορροφητήρα, μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν ένα ενιαίο δομικό σύνολο, ή να κατασκευαστούν σαν ξεχωριστοί τομείς ( που πρέπει βέβαια να λειτουργήσουν σαν ένα ενιαίο σύνολο).

Τεχνική Λίμνη κολύμβησης.Η Κατασκευή, ανάλογα με το έδαφος της τοποθέτησης τους, μπορεί να γίνει σε τρία στάδια :
α) δημιουργία  περιοχής κολύμβησης και επιφανειακού απορροφητήρα
β) Διαμόρφωση των αβαθών περιοχών και σύνδεση αυτών με τις προηγούμενες
γ) Επένδυση όλου του χώρου με τον ειδικό μανδύα (liner) και τοποθέτηση των υλικών κάλυψης του σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του συστήματος ήπιας κυκλοφορίας του νερού και των βιολογικών φίλτρων.

Οι χώροι μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορα δομικά υλικά, και εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους και το σχέδιο της λίμνης που θα επιλέξουμε. Τίποτε δεν μπορεί να καθοριστεί πριν από την συνολική μελέτη του έργου.

Τεχνική Λίμνη κολύβμησης.Τέλος κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι η επιλογή κατασκευής της εμπεριέχει και το γεγονός της μεγαλύτερης φροντίδας συντήρησης που αυτή απαιτεί από εμάς.

Κάνετε μια αποτύπωση του χώρου σας και ελάτε να συζητήσουμε τις δυνατότητες εγκατάστασης μια Τεχνικής λίμνης κολύμβησης στο χώρο σας