Πολιτική Απορρήτου

από Μάι 27, 2022

Πολιτική Απορρήτου

Με την παρακάτω αναφερόμενη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για αυτή και για το πως εφαρμόζεται από την εταιρία Γκόντας Ευάγγελος, με τον διακριτικό τίτλο <ORION POOL SOLUTIONS>, δικαιούχου του διαδικτυακού τόπου www.orionpools.gr που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη 54, τηλ 2109411730, email: info@orionpools.gr

Αντιμετωπίζουμε τον τομέα αυτό με την αρμόζουσα υπευθυνότητα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μόνο όταν αυτό είναι τελείως απαραίτητο. Παράλληλα φροντίσαμε ούτως ώστε ο ιστότοπος μας, στο οποιο παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες της εταιρίας μας να συμμορφώνεται με την ευρωπαικη νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στην συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου περιγράφουμε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο και με βάση ποιες αρχές τις επεξεργαζόμαστε ή τις διαβιβάζουμε όταν αυτό απαιτείται.
Ακόμη σε αυτή περιγράφουμε τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Είναι προτεραιότητα μας σε αυτή τη διαδικασία ο σεβασμός μας στο απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται, ενώ σας ενημερώνουμε για την χρήση τους.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες.

Η διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας εξαρτάται από τον σκοπό και την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων μας και αφορά μόνο τα παρακάτω αναφερόμενα :

* Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας και έργου,
Τηλέφωνα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Στοιχεία για σύναψη μιας
εμπορικής συμφωνίας-Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα δεδομένα που
καταχωρούνται για εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο-newsletter)

* Πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας ( Διεύθυνση ΙΡ,
πρόγραμμα περιήγησης κλπ.)

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν την οικογενειακή σας κατάσταση, την ηλικία, τη φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τη θρησκεία που πιστεύεται, τις φιλοσοφικές σας απόψεις, τη συνδικαλιστική σας δράση, την υγεία, την ερωτική ζωή και τυχόν ποινικές διώξεις και καταδίκες.

 

Διευκρινίζουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρων προσωπικών δεδομένων την κάνουμε, με τη δική σας συγκατάθεση, για τους παρακάτω λόγους:

*  Για την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας

*  Για την εκτέλεση των συμβάσεων που έχουμε αναλάβει με βάση έγγραφη
σύμβαση ή παραγγελία και την εξυπηρέτησης σας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
αυτών.

*  Για διαφημίσεις και προώθηση ενημερωτικού υλικού που αφορά τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

*  Για διεξαγωγή δωρεάν κληρώσεων, διαγωνισμών ή προσφορών

*  Για τυχόν άλλη χρήση κατόπιν συγκατάθεσης σας

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καλύπτει τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Προσωπικά δεδομένα παιδιών
Ρητά αναφέρουμε ότι δεν συλλέγουμε σε καμία περίπτωση δεδομένα ατόμων που γνωρίζουμε ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 13 ετών και πουθενά στις ιστοσελίδες μας δεν απευθυνόμαστε σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε δώσει με την συγκατάθεση σας και την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή, γίνεται για τους λόγους που ήδη αναφέραμε στους λόγους συγκέντρωσης τους.

Η συλλογή εκ μέρους μας των προσωπικών δεδομένων που αναφέραμε, γίνεται μετά από την συγκατάθεση σας, αφού προηγουμένως έχετε ενημερωθεί για τον σκοπό της συλλογής τους, τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας τους.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.
Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:

*  Σε συνεργάτες παροχής υπηρεσιών (λογιστές-δικηγόρους) που εκτελούν εργασίες
για λογαριασμό μας.

*  Όταν απαιτείται από τον νόμο η όταν απαιτείται για την προστασία των
δικαιωμάτων μας.

*  Σε τρίτους μετά την έγγραφη συγκατάθεση και εντολή σας.

*  Στην Google για την λειτουργία του Google Analytics

*  Στην εταιρία υποστήριξης της ιστοσελίδας μας και στους τεχνικούς υποστήριξης
της βάσης δεδομένων μας.

*  Στις εταιρίες ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφορών (μόνο τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη μεταφορά)

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι τρίτοι δεν κάνουν καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των σκοπών για τους οποίους μεταβιβάστηκαν τα δεδομένα και λειτουργούν πάντα με τις συγκεκριμένες οδηγίες μας.

Όσον αφορά το προσωπικό της εταιρίας μας που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, είναι αυστηρά συγκεκριμένο και ανάλογα εκπαιδευμένο στο τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και μόνο για τους λόγους που έγινε η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στον τομέα προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας για ένα επαρκές επίπεδο έτσι ώστε να αποφεύγονται παράνομες αλλοιώσεις, κλοπή ή καταστροφή τους.
Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζουν ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο σύνδεσμο των ιστοσελίδων μας. Είναι καλό να ελέγχεται τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστότοπου πριν δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρατήρηση: Θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά τι λήψη εκ μέρους μας όλων των δυνατών, φυσικών και τεχνητών μέσων προστασίας των δεδομένων, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι καμία τοποθεσία web, μεταδώσεις μέσω Internet, κανένας υπολογιστής δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Δικαιώματα πελατών μας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια βεβαίωση σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφο αυτών.

Ακόμη έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να προβούμε σε διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.
Η εταιρία μας θα απαντήσει στο αίτημα σας και θα προβεί στην διαγραφή αυτών, εφόσον αποσύρατε την συγκατάθεση σας,  βέβαια εάν δεν υπάρχει καμία αντίθετη προς αυτό νομική υποχρέωση μας (σε αυτή την περίπτωση θα προβούμε στη διαγραφή μετά την άρση της νομικής αυτής υποχρέωσης).

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Εάν με κάποιο τρόπο συμβεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας, η εταιρία μας θα προβεί στην έγκαιρη κοινοποίηση του συμβάντος στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και θα λάβει τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για αποφυγή υποτροπής.

Πάντοτε σε αυτές τις διαδικασίες, κυρίαρχος σκοπός μας θα είναι τα δικαιώματα σας.


Ασφαλώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας (δείτε τα σχετικά αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή του εγγράφου) για οτιδήποτε αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τη διόρθωση τους ή τη διαγραφή τους.